Dr. Gáspár Lajos

Igazságügyi orvosszakértő

Amennyiben fogorvosi vagy szájsebészeti orvosszakértőre van szüksége, hívjon bizalommal!

SZAKÉRTŐI TERÜLET

Arc-állcsont szájsebészet, implantológia területén készít szakvéleményeket. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 008672 sorszám alatt nyilvántartott hivatalos szakértője.

“Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság (továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.” (2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről 1.§ (1))
Jogosult az egész ország területén tevékenységet folytatni, vagyis akár Budapesten, akár vidéken történt eseményekkel, vitás ügyekkel, perekkel kapcsolatosan megkeresés esetén a szakterületébe tartozó ügyekkel foglalkozik, szakvéleményeket készít, állásfoglalást alakít ki, részt vesz bírósági tárgyalásokon.
Az igazságügyi szakértő megbízás alapján dolgozik, természetes és jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet számára is adhat szakvéleményt.
Az igazságügyi szakértő a kirendelő hatóságtól, valamint a felektől a szakvélemény elkészítéséhez szükséges további adatok, felvilágosítás közlését, iratok, vizsgálati tárgyak rendelkezésre bocsátását kérheti.

Szolgáltatások

A leggyakrabban a következő típusú ügyekben történik megkeresés, szakvélemény elkészítésére felkérés, megbízás

Bírósági kirendelés alapján

4 példányos hitelesített szakértői vélemény elkészítése peres eljárásokhoz a bíróság által megküldött anyagok és az érintett fél vizsgálata és a felek meghallgatása alapján

Magán felkérés alapján

4 példányos hitelesített szakértői vélemény elkészítése peres eljárásokhoz magánszemélyek felkérésére, megküldött anyagok és az érintett fél vizsgálata, és a felek meghallgatása alapján

Szakértői tanácsadás

Az előzetesen megküldött anyagok tanulmányozása után a személyes vizsgálat alkalmával szóbeli véleményezés és tanácsadás a kérdéses esettel kapcsolatban

ÖNÉLETRAJZ

Dr. Gáspár Lajos az orvostudomány kandidátusa, ny. egyetemi docens született Budapesten 1954-ben.
A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karán 1978-ban szerzett diplomát “summa cum laude” minősítéssel, és elnyerte a SOTE Szájsebészeti és Fogászati Klinika tudományos ösztöndíjas állását. Ezen kívül a későbbiekben további főiskolai diplomát szerez (Budapesti Politikai Főiskola – Szociológia 1977-79, Budapesti Kommunikációs Főiskola –EU projekttervező 2005). A Szájsebészeti klinikán 14 évet tölt, tanársegéd, egyetemi adjunktus, majd 1996-tól egyetemi docens, intézetvezető helyettes. 1992-98 között a Központi Honvédkórház Szájsebészeti és Fogászati Osztály osztályvezető főorvosa, MH főszakorvos. 1998-ban alapította meg az Ecto-Derma Polyklinikát, illetve 2012-től, névváltozást követően a Gáspár Medical Center Kft ügyvezető igazgatója.
Hat szakorvosi területen szerezett szakképesítést: Fog és szájbetegségek, Szájsebészet (Arc-állcsont-szájsebészet), Honvédorvostan-katasztrófaorvostan, Konzerváló fogászat és fogpótlástan, Dento-alveolaris sebészet, Orális implantológia.
1978-tól folyamatosan, több mint 40 éve foglalkozik szájsebészettel, 1985-től az orvosi lézer alkalmazással. Először állatkísérleti munkákat végez, majd 1987-től bevezeti a lézert Magyarországon elsőként – és a világon az elsők között – a szájsebészeti és fogászati klinikai alkalmazásba. Állami ösztöndíjasként fél évet tölt Hollandiában, tanulmányúton vesz részt Szentpéterváron, majd külföldi tapasztalatszerzés céljából látogat Brazíliába, USA-ba, Japánba, Oroszországba, Izraelbe, Ausztriába, Németországba és több más országba.

1990-ben a sebészeti lézeralkalmazás területén, Magyarországon elsőként – a világon az elsők között- védi meg kandidátusi értekezését (A széndioxid lézer bevezetése az ambuláns szájsebészetbe). 1990-ben megalapítja a Rákellenes Laser Alapítványt elindítja a az orvosi lézeroktatást, alapítója és főtitkára az 1992-ben létrejövő Magyar Orvosi Laser és Optikai Egyesületnek, elnöke a Magyar Tudományos Akadémia Biomedicinális Optikai Albizottságának.
Eddigiekben 10 saját könyve jelent meg, 177 megjelent idézhető publikációt és könyvfejezet írt, 277 tudományos előadás tartott. Számos országban kérték fel továbbképzések, kurzusok megtartására (Ausztria, Németország, USA, Oroszország, Brazília, Japán, Olaszország, India, Szlovákia, Egyesült Arab Emirátusok, Bulgária, Románia stb.) 46 kongresszus és tudományos ülés rendezésében vett részt.

Számos magyar és nemzetközi tudományos társaság tagja és vezetőségi tagja. Többek között

  • rendes tagja az Amerikai Laser társaságnak (American Society for Laser Medicine and Surgery)
  • Vezetőségi tagja a Fogászati Laser Világszövetségnek (World Federation in Lasers in Dentistry)
  • Vezetőségi tagja a Nemzetközi Fogászati Laser Társaságnak (International Society Oral Laser Aplication)
  • Tagja a Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégiumának (1992-98)

Előzetes bejelentkezés szükséges!

Az igazságügyi vizsgálat és vélemény készítés időpont foglalása előtt a vizsgálati díj megfizetése szükséges. E nélkül sajnos nem áll módunkban időpontot biztosítani.

Megértését köszönjük!

Utalási adatok

Dr. Gáspár Lajos
OTP Bank 11773085-00651156
A közleménybe, kérjük, írja be a páciens nevét és “igazságügyi konzultációs ip” szöveget!

Vizsgálat díja

30.000 Ft
Vizsgálati időpontkérés előtt fizetendő!

Időpont egyeztetés

+3630 3286337

Vizsgálat helyszíne

1085 Budapest, József körút 37-39.
Gáspár Medical Center

Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara

Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara

 

Adószám: 18083550-1-43
Bankszámlaszám: 10900035-00000008-07710018

Központi iroda: 1095 Budapest, Mester utca 30-32., III. emelet
Titkárság: +36-1-614-7739
Etikai, fegyelmi, panaszügyek: +36-1-614-7752
Titkárság: titkarsag@miszk.hu

Tisztségviselők

Elnök: Dr. Agárdi Tamás

Elnökhelyettesek:
Dr. Horváth Csaba, Dr. Kovács Gábor, Luczay-Pénzes Attila, Radványi Zoltán

Főtitkár: Dr. Borka Zoltán

Munkaügyi, jogi és igazgatási tevékenységért felelős titkár: Dr. Kovács Emese

Gazdasági ügyekért felelős titkár: Búti Emese

Ügyfélszolgálat

Pécs
7627 Pécs, Finn utca 1/1.
Telefon: +36-72-526-105
Félfogadás: hétfő, szerda 10:00-12:00, csütörtök 13.00-15.00, péntek 10.00-12.00

Budapest:
1126 Budapest, Böszörményi út 20-22. fsz. 12.
Postai cím: 1531 Budapest, Pf. 7.
Tel/fax: 06-1-355-1857
E-mail: biszk@t-online.hu

Jogszabályok

  • 2005. május 23. (2005. XLVII. tv.) Az igazságügyi szakértői tevékenységről
  • 2005. május 23. (2005. XLVIII. tv.) Az igazságügyi szakértő nem peres eljárásban történő kirendeléséről és ezzel összefüggésben a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról tovább 2005. május 23. (2005. XLVII. tv.) Az igazságügyi szakértői tevékenységről
  • 1995. évi CXIV. törvény az igazságügyi szakértői kamaráról tovább 1995. évi CXIV. törvény az igazságügyi szakértői kamaráról
  • 2016. évi XXIX törvény az igazságügyi szakértőkről

Visits: 1772